Smeštaj

Smeštaj u Ribarskoj banji se može svrstati u tri kategorije ili bolje rečeno deli se na: Privatni smeštaj, hotelski smeštaj i smeštaj u zdravstvenimi rehabilitacionim centrima.

Naši partnri

srbija