Lečenje

Specijalna bolnica Ribarska banja Lečenje u Ribarskoj Banji se obavlja u Specijanoj bolnici “Ribarska banja” uz stalni nadzor lekara specijalista. U Ribarskoj Banji postoje 6 izvora mineralne vode, temperature od 38 do 42°C, a zbog gustih šuma i čistog vazduha ima karakteristike klimatskog mesta i mnogi je zbog toga nazivaju Vazdušnom banjom. Ribarska Banja, kao lider zdravstvenog turizma, akcenat stavlja na preveciju, koja je najbolji lek, a svojim gostima u ponudi ima pored medicinskog i spa programa, brojne prateće sadržaje radi potpunog  doživljaja, koji najbrže dovodi do optimalnog stanja organizma.

Indikacije

* Stanja posle koštanih preloma,
* Stanja posle operacije na kostima,
* Kontrakture zglobova,
* Deformacije kičmenog stuba,
* Posttraumatska i postoperativna pareza,
* Pareze nerava,
* Hemiplegije,
* Hemipareze

Naši partnri

srbija